animalearthb.gifSwoją wiedzę na temat zagadnień związanych z ekologią pokazały dzieci przygotowując apel, wykonując prace plastyczne, a także biorąc udział w różnych konkursach.
- prace plastyczne na konkurs dla klas I-VI na temat „NIE ŚMIECIMY, NIE TRUJEMY- ZIEMIĘ RATUJEMY” wyeksponowane zostały na korytarzu szkolnym. Prace dostarczyły również Szkoły Podstawowe nr 1, 2,3, 7, 10
- już po raz siódmy zorganizowaliśmy międzświetlicowy konkurs „ Z ekologią za pan brat”- w spotkaniu wzięły udział dzieci
z SP1, SP13, SP22 . Zajęliśmy II miejsce.

kidearth.gif

Byliśmy nie tylko organizatorami konkursów, ale również skorzystaliśmy z pomysłów innych. Uczestniczyliśmy w wielu wystawach plastycznych o tematyce przyrodniczej zorganizowanych przez świetlice innych szkół podstawowych –SP1, SP15, SP22, SP25.

Nasi uczniowie wzięli udział w Wieloboju Ekologicznym "NIE ŚMIECIMY, NIE TRUJEMY- ZIEMIĘ RATUJEMY" zorganizowanym przez ZGOK
w Olsztynie, który przebiegał w 7 etapach:
1) wykonaliśmy plakaty o tematyce ekologicznej
2) wykonaliśmy ekostwora
3) przygotowaliśmy makietę miasta z surowców wtórnych
4) nakręciliśmy spot reklamowy
5) wzięliśmy udział w turnieju ekologicznym w Uranii
6) uczestniczyliśmy w konkursie wiedzy i umiejętności w SP32
Po podsumowaniu wyników zajęliśmy II miejsce wśród olsztyńskich szkół podstawowych.

earth23.gif

Z okazji Święta Ziemi przygotowaliśmy apel pod hasłem „NIE ŚMIECIMY, NIE TRUJEMY- ZIEMIĘ RATUJEMY”, który uatrakcyjniliśmy scenkami, wierszami, piosenkami i konkursami o tematyce ekologicznej.
Akcja kosztowała nas wiele pracy, ale jesteśmy zadowoleni z jej efektów, szczególnie dotyczy to zbiórki puszek i baterii.
Wyróżnione klasy:
- zbiórka baterii: I c -1522 sztuki; II c-1307; III b- 1294; I b- 1185
- zbiórka puszek: II a- 5501 sztuk; II c- 4767; III b- 3544; I b- 3179; III a-3069; IV a- 1803